Leadership (R)evolution®

AI2 ARCHITECT
LEDERUDDANNELSE

DANMARK

Verden befinder sig midt i et paradigmeskifte og vores forståelse af det personlige lederskab er under forandring. Vi sætter med AI2 Architect lederuddannelsen fokus på, hvilke virkemidler du har som intuitivt intelligent (II) menneske og leder i en verden og i et ledelsesrum, der i stigende grad bliver digitalt. Og med kunstig intelligens (AI) som den næste bølge i digitaliseringen tager vi højde for de samfundsomvæltninger og medfølgende udfordringer, som den digitale tidsalder er præget af.

Med en voksende informationsstrøm skal du som leder forholde dig til nye inputs, og være i stand til hurtigt at sortere den overflødige information fra den anvendelige, så du kan træffe de bedste beslutninger.

De største forandringer som digitaliseringen og den kunstige intelligens skaber, betyder ikke, at du kan gøre det samme, som du plejer, på en lettere måde – men at du kan gøre noget nyt, du slet ikke troede var muligt.

Fremtidens lederskab kræver en samtidig anvendelse af den kunstige intelligens (artificial intelligence, AI) og den intuitive intelligent (intuitive intelligence, II). Som AI2 Architect har du nøglen til optimering og nyskabelse, fordi du arbejder i krydstfeltet mellem teknologi & data og intuition & intelligens.

KRYDSFELTET

I House of Insights stræber vi efter at skabe en undersøgende form for dialog og udvikling i et fællesskab, der ikke er indskrænket af forudindtagede holdninger eller overbevisninger.

Vi ønsker at bygge bro og arbejder derfor i krydsfeltet mellem teknologi & data og intuition & intelligens.

Vi tror på, at en kombinationen af forskellige interessefelter kan give os svaret på nogle væsentlige spørgsmål.

Hvordan kan arbejdet i krydsfeltet mellem intuition og intelligens give os nøglen til nyskabelse? Og hvordan kan  teknologi & data hjælpe os til i fremtiden at løse de større eller mindre udfordringer, fra personlige til globale, vi står overfor?

Jacini

KVANTESPRINGET

Digitaliseringen og den kunstige intelligens bliver en central del af vores fremtid, privat og på arbejdspladsen. Det kommer fuldstændigt til at ændre den måde, vi bruger teknologi på, og kommer til at skabe helt nye muligheder for forandring af os selv og den verden, vi er den del af.

Når vi skal træffe beslutninger, kan vi være tilbøjelige til at holde os til data og beviser, logiske og rationelle analyser.

Hvis vi derimod arbejder i krydsfeltet mellem teknologi og data & intuitionen og intelligensen, har vi muligheden for at lede og skabe fra et nyt niveau af bevidsthed og forståelse. Og vi har muligheden for at tage et kvantespring og (r)evolutionere vores lederskab.

DELTAGERNE

Forløbet er for dig, hvis du ønsker at arbejde i krydsfeltet mellem teknologi & data og intuition & intelligens, og tage et kvantespring i din digitale forståelse af verden og i din intuitive forståelse af dig selv.

Du skal have lyst til at lære at handle hurtigt, effektivt og værdiskabende, når:

›› du ikke har tid til eller behov for at gennemgå en komplet rationel analyseproces
›› de faktorer, hvorpå du skal træffe beslutninger, ændres hurtigt og uden varsel
›› du skal løse et uigennemskuelig problem, fordi faktorer er modstridende

Med et eksperimenterende og intuitivt intelligent tankesæt skal du være motiveret for at:

›› sortere den overflødige fra den anvendelige information i en kompleks verden
›› være fremsynet og være på forkant i en verden i forandring
›› beslutte og handle ansvarligt og værdiskabende i en verden af muligheder

Jacini - halv - højre

FUNDAMENTET

Fundamentet for AI2 Architect uddannelsen er den kunstige og den menneskelige intelligens og algoritmens funktion for både maskinen og mennesket.

Kunstig intelligens er algoritmer, der bruger computerkraft, frasorterer informationsstøj og løser en kompleks problemstillinger, som det ikke er muligt at løse med en enkelt matematisk formel eller ved simple gentagne handlinger.

På samme måde kan den menneskelige algoritme – intuitionen – effektivt sortere den overflødige information fra den anvendelige og uden at foretage unødvendige mellemregninger. Det gør tiden fra problemstilling til løsning kortere og vi får et grundlag for at træffe de bedste og mest værdiskabende beslutninger med den intuitive intelligens.

METODEN

Vi afdækker det krydsfelt, hvor teknologi & data og intuition & intelligens interagerer bedst muligt, og uden af afvise hverken den ene eller den anden side af ligningen.

Den kunstige intelligens giver os muligheden for skabe nye former for forløb, og derfor integrerer vi data og analyser i forløbet, når vi måler fremdriften i din intuitive intelligens med præcise og bærbare EEG-biosensorer (elektroencefalografi).

FORLØBET

Digitalisering og kunstig intelligens bliver en central del af vores fremtid. Som Leadership (R)evolution® AI2 Architect lærer du at kombinere din intuitive intelligens med den kunstige intelligens, så du som leder kan designe fremtiden.

Leadership (R)evolution®  AI2 Architect forløbet indeholder 4 hovedmoduler.

 

MODUL I / Fremtidens AI2 Architect og leder – udfordringer og virkemidler

Som menneske og leder skal du i dag kunne overskue megen information og forstå komplekse sammenhænge, kunne vurdere, beslutte og handle hurtigt. Og på bedst mulig vis skal du forsøge at balancere adskillige modsatrettede hensyn i dagligdagen. Vi har hver vores forudsætninger for at træffe beslutninger og handle, men ofte mangler vi klarhed i forhold til mulige valg og konsekvenserne af valgene. Det stiller krav til, at en bevidst brug af indre ressourcer og udnyttelse den menneskelige intuitive og intelligente kapacitet – i et samspil med de fremtidens teknologiske muligheder.

Vi sætter fokus på:

›› Fremtidens lederskab – og de udfordringer og muligheder vi står overfor
›› Kunstig intelligens og intuitiv intelligens – og hvordan de to intelligenser spiller sammen som AI2
›› Fremtidens AI2 Architect og leder – og hvilke virkemidler vi har i en verden i forandring

 

MODUL II  /  Informationsbehandling – anvendelighed og støj

Mængden af data og information er stadig voksende. På bedst mulig måde skal du kunne gennemskue og organisere den i dagligdagen, så den kan danne grundlaget for dine beslutninger. Kunstig intelligens er algoritmer, der bruger computerkraft og (big) data til at behandle, sortere og organisere information og gøre tiden fra problemstilling til løsning kortere. På samme måde kan intuitionen – menneskets algoritme – hjælpe dig med at sortere information, så du undgår gentagne og unødige mellemregninger, der ellers vil skabe unødig information og støj i din bevidsthed.

Vi sætter fokus på:

›› Informationsbehandling og entropi – og hvordan information kan organiseres for at skabe orden i kaos
›› Menneskets og maskinens kraft – og hvordan algoritmen kan danne grundlaget for værdiskabende beslutninger
›› Kunstig intelligens og intuitiv intelligens – og den praktisk anvendelse for fremtidens AI2 Architect og leder

 

MODUL III / Fremtidens ledelsesprocesser – AI2 principper og parametre

Den kunstige og intuitive intelligens har stort potentiale, fordi begge typer af intelligens gør det muligt at synliggør sammenhænge, der eller er vanskelige at se. Efterhånden som vi bliver bedre til at træne den kunstige og den menneskelig algoritme, skaber vi et bedre grundlag for at kunne træffe værdiskabende beslutninger og handlinger. Vi er stadig kun ved at blive fortrolige med den kunstige intelligens og den intuitive intelligens, men fremtidens ledelsesprincipper kan give os adgangen til de processer og den information, der kan give os ny læring.

Vi sætter fokus på:

›› Informationsbehandling og mønstergenkendelse – og hvordan vi anvender algoritmer til at se nye sammenhæng
›› Ledelsesprincipper og parametre – og skiftet fra vidensdrevet til intuitivt intelligent drevet menneske og leder
›› Fremtidens AI2 principper og parametre

 

MODUL IV / Fremtidens AI2 lederskab – nytænkning og værdiskabelse

Samspillet mellem teknologi & data og intuition & intelligens er essentielt for at algoritmer kan fungere som beslutningsunderstøttelse. Det kræver, at den kunstige intelligens og den intuitive intelligens bygger på ansvarlige og transparente principper, så arbejdet i krydsfeltet skaber grundlaget for, at vi kan træffe bedre og mere værdiskabende beslutninger i overensstemmelse med Loven om Intuitiv Intelligens. Beslutninger der giver os nøglen til nyskabelse, og hjælper os til i fremtiden at løse de større eller mindre udfordringer, personlige til globale, vi står overfor.

Vi sætter fokus på:

›› Intuitivt intelligent lederskab – og Loven om Intuitiv Intelligens
›› Leadership (R)evolution – og brugen af kunstig og intuitiv intelligens til optimering og nyskabelse
›› Fremtidens lederskab og fremtidens AI2 Architect og leder

DETALJERNE

Uddannelsen er omfattende og gennem nye træningsmetoder og praksis bliver du Certificeret Leadership (R)evolution® AI2 Architect. Kurset er skræddersyet til dig og dine personlige behov, og vi tilpasser undervisningen og de problemstillinger vi arbejder med, så de matcher dine forventninger og ambitioner.

Forløbet inkluderer:

›› 12 måneders personligt Leadership (R)evolution® AI2 Architect forløb
›› 4 moduler af 2 dage med banebrydende indsigter i sammenspillet mellem teknologi og data & intuition og intelligens
›› Individuelt tilpasset program med løbende målinger af din fremdrift
›› Individuelle onlinemøder med status og fremdrift
›› Adgang til et eksklusivt online forum
›› Leadership (R)evolution® Certificering

Uddannelsen er åben for et begrænset antal deltagere hver år.

Rikke Topp
Karsten Dalsgaard

TOVHOLDERNE

RIKKE TOPP – LEDELSE / INTUITIV INTELLIGENS
Founder / House of Insights
Rikke Topp er tidligere CEO i en global virksomhed. Med sin indgående ledelseserfaring har hun rådgivet ledere, der har gennemført betydelige ændringer i deres tænkning og har skabt revolutionerende programmer, der giver individer og organisationer muligheden for at være og gøre mere af, hvad de blev skabt til. Rikke har også udviklet Leadership (R)evolution® metoden og er forfatter til bøgerne: ”Fra topdirektør til energetisk leder” (2013), ”(R)evolution af dit personlige lederskab” (2015), “Hvem er jeg?” og Loven om intuitiv intelligens (2020).

 

KARSTEN DALSGAARD – INFORMATION / KUNSTIG INTELLIGENS
CIO / Mining House
Karsten Dalsgaard har mere end 30 års erfaring inden for arbejdet med kunstig intelligens. Med udgangspunkt indenfor matematisk modellering er Karsten en af pionererne inden for kunstig intelligens og algoritmeudvikling. Med det intuitive brugerinterface Clementine (i dag IBM SPSS Modeler) var med til at gøre kunstig intelligens tilgængelige for alle. Gennem en årrække har Karsten været konsulent for forskellige danske organisationer, hvor han hjælper dem med at skabe værdi ud fra data ved at anvende kunstig intelligens på en nytænkende og praktisk måde.

DATO OG STED

Dato: Næste forløb starter i september 2021

Tid: Alle 8 dage kl. 09.00-16.00 (individuelle opfølgninger aftales separat)

Sted: Storkøbenhavn (lokation angivet i maj, 2021)

Investering: Kr. 49.500,- ekskl. moms

NÆSTE SKRIDT

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe direkte til Rikke Topp på tlf. 2321 5679 eller Karsten Dalsgaard på tlf. 2552 7025. Du kan også sende en besked på info@houseofinsights.life. Optagelse på Leadership (R)evolution® AI2 Architect forløbet er baseret på en personlig samtale.

Kontakt os

Send en e-mail til os og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Sender

©2021 House of Insights

Log in with your credentials

Forgot your details?