Leadership (R)evolution®

LIVE ONLINEFORLØB

BEVIDSTHEDSNØGLEN™

Styrk din intuition og udfold dit potentiale

På live onlineforløbet tager vi udgangspunkt i Bevidsthedsnøglen™ – en visdomsvidenskabelig metode, der udvikler din intuition og styrker dig, så du kan udfolde dit potentiale, både privat og arbejdsmæssigt.

Med Bevidsthedsnøglen™ får du hjælp til at aktivere dine vigtigste kompetencer og eliminere og fjerne fastlåsthed og de barrierer, der hindrer dig i at leve et meningsfuldt liv med indre frihed.

Er du klar til at transformere dit liv, så du kan finde ind til din dybeste identitet, få klarhed over din vision og energien til at føre den ud i livet?

BEVIDSTHEDSNØGLEN

På live onlineforløbet tager vi udgangspunkt i Bevidsthedsnøglen™ – en visdomsvidenskabelig metode, der styrker dig og realiserer intuitionens og intelligensens potentiale, så du med indre frihed kan lede og skabe fra nye selvforståelses- og bevidsthedstrin.

Vi sætter fokus på de:

›› 7 bevidsthedstrin som gør det muligt for dig at højne din bevidsthed og skabe et meningsfuldt liv
›› 10 livstilstande til re-programmering af dit tankesind og ændring af vaner
›› 5 ledelsesprincipper som gør det muligt for dig at udleve dine muligheder og dit  potentiale

DELTAGERNE

Live onlineforløbet  er for dig, hvis du ønsker at arbejde bevidst med dig selv, så du med indre frihed kan lede og skabe fra nye selvforståelses- og bevidsthedstrin. Du skal være nysgerrig på intuitionen og din intuitive intelligens og have lyst til at lære dig selv dybere at kende, så du kan:

›› fjerne fastlåsthed og barrierer i dit tankesind, skabe nye vaner og være dig selv
›› bruge intuitionen naturligt, modtage indsigter og løse hverdagens udfordringer på en ny måde
›› føre dine indsigter ud i livet, så du på intelligent vis kan skabe større værdi for dig selv og andre
›› leve dit liv med dit fulde potentiale og skabe større mening i dit liv

LIVE ONLINEFORLØBET

Live onlineforløbet er opdelt i 8 moduler:

MODUL 1 / Intuition og intuitiv intelligens

MODUL 2 / Bevidsthedsnøglen™ og livskraften

MODUL 3 / Fokuseret opmærksomhed – vejen til fokus og ro

MODUL 4 / Aktiv intuition – vejen til mening og lykke

MODUL 5 / Intuitiv bevidsthed – vejen til mod og tilfredshed

MODUL 6 / Aktiv intuitiv intelligens – vejen til tillid og visdom

MODUL 7 / Intuitiv ansvarlighed – vejen til læring og kærlighed

MODUL 8 / Personlig livskraft

Gennem praktiske øvelser lærer du dig selv, din intuition og din intuitive intelligens at kende på en helt ny måde.

Slide35

INDHOLD

MODUL 1  /  Intuition og intuitiv intelligens

Du arbejder med at identificere og forstå betydningen af din intuitions signaler. Med din intuitive intelligens lærer du at tilegne dig viden, så du kan løse hverdagens udfordringer på en ny måde.

MODUL 2  /  Bevidsthedsnøglen™ og livskraften

Du får et indblik i Bevidsthedsnøglens 7 bevidsthedstrin, 10 livstilstande og 5 ledelsesprincipper. Sammen aktiverer vi livskraften og du starter din transformation.

MODUL 3 / Fokuseret opmærksomhed

Du arbejder med dit tankesind – dine tanker, følelser og forestillinger. Gennem din fokuserede opmærksomhed lærer du at skabe en større ro i dit indre, så du kan kan lytte til din indre stemme.

MODUL 4  /  Aktiv intuition

Du arbejder med dine sanser. Gennem din aktive intuition får du indsigter, ser en større mening med dit liv og dine muligheder for at skabe en større indre lykke.

MODUL 5  /  Intuitiv bevidsthed

Du arbejder med dit mod. Gennem din intuitive bevidsthed tager du ejerskab for din egen udvikling, du aflærer gamle tankesæt og finder nye og tilfredsstillende løsninger.

MODUL 6  /  Aktiv intuitiv intelligens

Du arbejder i tillid med din aktive intuitive intelligens og det du har lært på de foregående moduler. Fuld af energi omsætter du dine erkendelser til handlinger og styrker din indre visdom.

MODUL 7  /  Intuitiv ansvarlighed

Du arbejder med din læring og tager ansvar for din udvikling, så du kan transformere dit liv med kærlighed.

MODUL 8  /  Personlig livskraft

Sammen aktiverer vi din personlige livskraft, så du kan udfolde dit intuitivt intelligente potentiale.

Hvert modul indeholder teori om Bevidsthedsnøglens elementer – med hovedvægten på praktiske øvelser for at styrke dig, din intuition og din intuitive intelligens, så du med indre frihed kan lede og skabe fra nye selvforståelses- og bevidsthedstrin.

FACILITATOR

RIKKE TOPP
Founder / House of Insights

Jeg er tidligere topdirektør i en multinational virksomhed. I dag kombinerer jeg min akademiske og forretningsmæssige erfaring med mine unikke intuitive evner, når jeg rådgiver individer og organisationer, og holder foredrag om fremtidens intuitivt intelligente lederskab.

Jeg er kendt for mine stærke intuitive evner integreret i et helhedsorienteret ledelsesperspektiv.

Jeg har også udviklet Leadership (R)evolution® konceptet og Bevidsthedsnøglen, og er forfatter til bøgerne: Fra topdirektør til energetisk leder (2013), (R)evolution af dit personlige lederskab (2015), Hvem er jeg? (2017) og Loven om Intuitiv Intelligens (2020).

DETALJERNE

Live onlineforløbet inkluderer:

›› 4 måneders intensiv live online undervisning af Rikke Topp
›› 8 livemoduler hver af 2,5 times varighed der udvikler din intuition og styrker dig, så du kan udfolde dit potentiale, både privat og arbejdsmæssigt
›› Kendskab til Bevidsthedsnøglen™ – en visdomsvidenskabelig metode
›› Leadership (R)evolution® certifikat
›› Adgang til Leadership (R)evolution® online netværksgruppe

Onlineforløbet er åbent for et begrænset antal deltagere pr. år. t antal deltagere hvert år.

DET PRAKTISKE

Moduler: 8 live moduler med Rikke Topp

Dato: 18. august / 1. september / 15. september / 29. september / 13. oktober / 3. november / 24. november / 8. december 2021

Tid: Alle 8 live moduler kl. 18.30-21.00

Sted: Online

Pris: 6.750,- ekskl. moms

NÆSTE SKRIDT / TILMELDING

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Rikke Topp på tlf. 23215679 eller sende en e-mail på rikke.topp@houseofinsights.life.

Kontakt os

Send en e-mail til os og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Sender

©2021 House of Insights

Log in with your credentials

Forgot your details?