Leadership (R)evolution®

KICK-OFF PROGRAM

STYRK DIN INTUITIVE INTELLIGENS

Intuitionen rummer et afgørende potentiale, hvis du vil udvikle dit lederskab og skabe forandringer i en omskiftelig verden. Du lærer at stole på din intuition, så du kan bruge din intuitive intelligens til at træffe de rigtige beslutninger, og finde styrken og energien til at føre beslutningerne ud i livet. Og du lærer dig selv at kende, så du kan gå forrest og vise andre vejen.

RO, TILLID OG HANDLING

Kick-off online programmet STYRK DIN INTUITIVE INTELLIGENS er for dig hvis du har brug for:

∙ At få bedre balance og ro i krop, tanker og følelser
∙ At skabe tillid til og brug din intuition mere bevidst og målrettet
∙ At tage bedre beslutninger og nå dine mål, privat og professionelt
∙ At styrke dit personlige lederskab

Din intuitive intelligens er din højeste form for intelligens, der bringer dine intuitive indsigter til intuitive intelligente handlinger og skaber et meningsfuldt liv.

LEDELSESVÆRKTØJER

Du arbejder med 4 ledelsesværktøjer:

∙ Naturlig vejrtrækning – din evne til at lytte til dig selv og andre
∙ Stilhedsopmærksomhed – din evne til at forbinde til dig selv og andre
∙ Energetisk bevidsthed – din evne til at lede med indflydelse og medfølelse
∙ Visuel samskabelse – din evne til at tænke og handle komplementært og holistisk

LEADERSHIP (R)EVOLUTION®

Kurset er bygget op omkring protokollen Leadership (R)evolution®, der indeholder 5 ledelsesindikatorer; Kommunikation, vision, forandring, innovation og forankring og 4 intuitionsniveauer; Mavefornemmelse, bevidst intuition, kreativ intuition og ekspert intuition.

Kick-off online programmet består af 9 moduler:

Modul 1 ∙ Introduktion
Modul 2 ∙ Leadership (R)evolution®
Modul 3 ∙ Intuition og intuitiv intelligens
Modul 4 ∙ Kommunikation
Modul 5 ∙ Vision
Modul 6 ∙ Forandring
Modul 7 ∙ Innovation
Modul 8 ∙ Forankring
Modul 9 ∙ Ekstra materiale

Hvert af modulerne indeholder øvelser, i alt 55 øvelser og artikler der styrker din intuition og din intuitive intelligens, og guider dig til det sted i dig, hvor frygt og kontrol ikke længere eksisterer.

Du har mulighed for at læse øvelserne på skærmen, udskrive dem eller lytte til dem. Der findes tilhørende arbejdsark, du kan udprinte og anvende til at notere information, observationer og refleksioner.

Som supplement til protokollen og øvelserne indeholder kurset artikler med forskellige emner til at styrke dit personlige lederskab.

Protokol - skaaret

PROGRAM

Med kick-off programmet arbejder du med 4 forskellige niveauer af intuition og 5 ledelsesindikatorer, så du kan styrke din intuitive intelligens og bringe dine intuitive indsigter til intuitive intelligente handlinger og skabe et meningsfuldt liv.

 

INTUTIONSNIVEAUER
Mavefornemmelse (intuitionsniveau I )
∙ Din ubevidste intuition – den personlige og individuelle intuition, der er baseret på instinkt og sansning. Det er den meningsgivende, ”common sense” intuition.

Bevidst intuition (intuitionsniveau II)
∙ Din bevidste intuition – den intelligente og rationelle analytisk reflekterende intuition, der er baseret på viden, indsigt og erfaring. Den fungerer som din vejviser og styrker din beslutningskompetence og handlekraft.

Kreativ intuition (intuitionsniveau III)
∙ Kreativ intuition – den skabende intuition, der er baseret på viden, indsigt og erfaring. En indlevelsesevne, der tager højde for sammenhænge og helheder.

Ekspert intuition (intuitionsniveau IV)
∙ Ekspert intuition – den rene erkendelse af viden og indsigt i virkeligheden. Den ligger over den fornuftprægede tænkning. Det er visdom og en helhedsopfattelse og helhedsforståelse, der forbinder alt.

LEDELSESINDIKATORER
Kommunikation
– Fokus til ro
∙ Få styr på din vejrtrækning
Identificere hvordan din intuition taler til dig
Få indblik i hvordan du kommer i dybere kontakt med din intuition
Udvikle din evne til at bruge din intuition som sparringspartner
Og meget mere

Vision – Mening til lykke
∙ Få styr på hvad der giver energi
Identificere hvad der er vigtigt for dig
Få indblik i hvad der er meningsfyld for dig
Udvikle din evne til at skabe en ideal situation i dit liv
Og meget mere

Forandring – Mod til tilfredshed
∙ Få styr på hvad der dræner dig for energi
∙ Identificere hvordan du kan slippe kontrollen
∙ Få indblik i hvordan du slipper din frygt
∙ Udvikle din evne til at ændre vaner og adfærd
∙ Og meget mere

Innovation – Tillid til visdom
∙ Få styr på din krops energi og intuitive signaler
∙ Identificere hvordan du kan skærpe dit fokus
∙ Få indblik i hvordan du kan håndtere vanskelige udfordringer
∙ Udvikle din evne til at få idéer til at flyde frit
∙ Og meget mere

Forankring – Læring til kærlighed
∙ Få styr på hvad der giver dig ro
∙ Identificere hvordan du håndtere dine følelser
∙ Få indblik i din færdigheder og dig selv
∙ Udvikle din evne til at skabe vedvarende forandring
∙ Og meget mere

NÆSTE SKRIDT

Få adgang til:

∙ Protokollen LEADERSHIP (R)EVOLUTION®
∙ 9 LEADERSHIP (R)EVOLUTION® online moduler:

Modul 1 – Introduktion
Modul 2 – Leadership (R)evolution®
Modul 3 – Intuitiv intelligens
Modul 4 – Kommunikation
Modul 5 – Vision
Modul 6 – Forandring
Modul 7- Innovation
Modul 8 – Forankring
Modul 9 – Ekstra materiale

∙ Artikler/materiale om lederskab og en ny teorietisk indgangsvinkel til intuitiv intelligens
∙ 55 intuitive værktøjer og øvelser (skrift og lyd) der styrker din intuitive intelligens
∙ 55 arbejdsark til information, observationer og refleksioner

Investering
Kr. 1.200,- ekskl. moms

Investeringen giver også adgang til House of Insights Dialogforum – et online fællesskab – hvor du kan spørge Executive Advisor Rikke Topp direkte til råds om dit personlige lederskab og udviklingen af din intuitive intelligens, og hvor du også kan dele dine erfaringer og indsigter med andre.

Praktisk information
Klik her og få tilsendt login information på mail til kick-off programmet og Dialogforum, så du kan starte din udvikling af din intuitive intelligens – din højeste form for intelligens – med det samme.

Kontakt os

Send en e-mail til os og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Sender

©2020 House of Insights

Log in with your credentials

Forgot your details?