Leadership (R)evolution®

ARCHITECT

DANMARK

Verden befinder sig midt i et paradigmeskifte og vores forståelse af det personlige lederskab er under forandring. Vi sætter med forløbet Leadership (R)evolution® Architect fokus på, hvilke virkemidler du har som menneske og leder i en verden og i et ledelsesrum, der i stigende grad bliver digitalt. Og med kunstig intelligens (AI, artificial intelligence) som den næste bølge i digitaliseringen tager vi højde for de samfundsomvæltninger og medfølgende udfordringer, som den digitale tidsalder er præget af.

Med en voksende informationsstrøm skal du forholde dig til nye inputs, og være i stand til hurtigt at sortere den overflødige information fra den anvendelige, så du kan træffe de bedste beslutninger.

De største forandringer som digitaliseringen og den kunstige intelligens skaber, betyder ikke, at du kan gøre det samme, som du plejer, på en lettere måde – men at du kan gøre noget nyt, du slet ikke troede var muligt.

KRYDSFELTET

I House of Insights stræber vi efter at skabe en undersøgende form for dialog og udvikling i et fællesskab, der ikke er indskrænket af forudindtagede holdninger eller overbevisninger.

Vi ønsker at bygge bro og arbejder derfor i krydsfeltet mellem teknologi og data & intuition og intelligens.

Vi tror på, at en kombinationen af forskellige interessefelter, kan vise os vejen til svar på en lang række væsentlige spørgsmål.

Hvordan kan arbejdet i krydsfeltet mellem intuition og intelligens give os nøglen til nyskabelse og hjælpe os til i fremtiden at løse de større eller mindre udfordringer, personlige til globale, vi står overfor?

Jacini

KVANTESPRINGET

Digitaliseringen og den kunstige intelligens bliver en central del af vores fremtid, privat og på arbejdspladsen. Det kommer fuldstændigt til at ændre den måde, vi bruger teknologi på, og vil give os helt nye muligheder til forandring af os selv og den verden, vi er den del af.

Når vi skal træffe beslutninger, kan vi være tilbøjelige til at holde os til data og beviser, logiske og rationelle analyser.

Hvis vi derimod arbejder i krydsfeltet mellem intuitionen og din intelligens, har vi mulighed for at lede og skabe fra et nyt niveau af selvforståelses- og bevidsthedsniveau, og med vores intuitive intelligens (II) tage et kvantespring og (r)evolutionere vores lederskab.

DELTAGERNE

Forløbet er for dig, hvis du ønsker at arbejde i krydsfeltet mellem dit intellekt og din intuition, og tage et kvantespring i din digitale forståelse af verden og i din intuitive forståelse af dig selv.

Du skal have lyst til at lære at handle hurtigt, effektivt og værdiskabende, når:

›› du ikke har tid til eller behov for at gennemgå en komplet rationel analyseproces
›› de faktorer, hvorpå beslutninger træffes, ændres hurtigt og uden varsel
›› et problem eller en udfordring er uigennemskuelig, fordi faktorer er modstridende

så du kan med et eksperimenterende og intuitivt intelligent tankesæt kan:

›› sortere den overflødige fra den anvendelige information i en kompleks verden
›› være fremsynet og være på forkant i en verden i forandring
›› beslutte og handle ansvarligt og værdiskabende i en verden af muligheder

House of Insights logo sort
Jacini - halv - højre

FUNDAMENTET

Fundamentet for Leadership (R)evolution® Architect forløbet er den kunstige og menneskelige intelligens og algoritmens funktion for både maskinen og mennesket.

Kunstig intelligens er algoritmer, der bruger computerkraft, frasorterer informationsstøj og løser en kompleks problemstillinger, som det ikke er muligt at løse med en enkelt matematisk formel eller ved simple gentagne handlinger.

På samme måde kan den menneskelige algoritme – intuitionen – effektivt sortere den dårlige information fra den gode og uden at foretage unødvendige mellemregninger. Det gør tiden fra problemstilling til løsning kortere og vi får grundlag for at træffe de bedste og mest værdiskabende beslutninger.

METODEN

Vi afdækker det krydsfelt, hvor teknologi og data & intuition og intelligens interagerer bedst muligt, og uden af afvise hverken den ene eller den anden side af ligningen.

Den kunstige intelligens giver os muligheden for skabe nye former for forløb, og derfor integrerer vi data og analyser i forløbet, når vi måler fremdriften i din intuitive intelligens med præcise og bærbar EEG-biosensorer (elektroencefalografi).

FORLØBET

Digitalisering og kunstig intelligens bliver en central del af vores fremtid. Som Leadership (R)evolution® Architect kommer du med brugen af din intuitive intelligens til at designe den fremtid.

Leadership (R)evolution® Architect forløbet indeholder 4 hovedmoduler.

 

MODUL I / Fremtidens leder, udfordringer og virkemidler

Som menneske og leder skal vi i dag kunne overskue megen information og forstå komplekse sammenhænge, kunne vurdere, beslutte og handle hurtigt. Og på bedst mulig forsøger vi at balancere adskillige modsatrettede hensyn i dagligdagen. Vi har hver vores forudsætninger for at træffe beslutninger og handle, ofte mangler klarhed i forhold til mulige valg og konsekvenserne af valgene.

Det stiller krav til den personlige kapacitet og til en bevidst udfoldelse af vores evner og optimal anvendelse af vores indre ressourcer.

Vi sætter fokus på:

›› Fremtidens personlige lederskab – og de udfordringer og muligheder vi står overfor
›› Det intuitivt intelligente menneske – og hvilke virkemidler vi har i en verden i forandring

 

MODUL II  /  Informationsbehandling, anvendelighed og støj

Mængden af data og information er stadig voksende. Og på bedst mulig måde forsøger vi at gennemskue og organisere den i dagligdagen, så den kan danne grundlaget for vores beslutninger. Kunstig intelligens er algoritmer, der bruger computerkraft og (big) data til at behandle, sortere og organisere information og gøre tiden fra problemstilling til løsning kortere. På samme måde kan intuitionen – menneskets algoritme – hjælpe os med at sortere information, så vi undgår gentagne og unødige mellemregninger, der ellers vil skabe unødig information og støj i vores bevidsthed.

Vi sætter fokus på:

›› Informationsbehandling og entropi – og hvordan vi sætter data i spil og skaber orden i kaos
›› Mennesket og maskinens kraft – og hvordan algoritmen kan danne grundlaget for beslutninger

 

MODUL III / Ny naturlov, principper og parametre

Kunstig intelligens og algoritmer har et stort potentiale, som vi kan drage stor nytte af, efterhånden som vi får større indsigt i data og anvendelsen af den. Vi er stadig kun ved at blive fortrolige med kunstig intelligens på samme måde som med vores intuitive intelligens. Intelligent teknologi er i dag langt mere tilgængelig og vores intuition og fremtidens ledelsesprincipper kan lede os på vej. Loven om intuitiv intelligens kan hjælpe os med at folde begge dele ud efterhånden som vi, både teknologisk og intuitivt, får skabt adgang til de anvendelige data, og bringer vores indsigter til handling.

Vi sætter fokus på:

›› Loven om intuitiv intelligens – og hvordan vi anvender algoritmer og meningsgivende indsigter
›› De 5 ledelsesprincipper – og skiftet fra vidensdrevet til intuitivt intelligent drevet menneske og leder

 

MODUL IV / Fremtidens lederskab, værdi- og nyskabelse

Det er essentielt, at samspillet mellem teknologi og data & intuition og intelligens fungerer på bedst mulig vis, så algoritmer kan fungere som beslutningsunderstøttelse. Det kræver, at den kunstige intelligens og den intuitive intelligens bygger på ansvarlige og transparente principper, så arbejdet i krydsfeltet mellem teknologi og data & intuition og intelligens skaber grundlaget for, at vi kan træffe bedre og mere værdiskabende beslutninger. Beslutninger der giver os nøglen til nyskabelse, og hjælper os til i fremtiden at løse de større eller mindre udfordringer, personlige til globale, vi står overfor.

Vi sætter fokus på:

›› De 5 ledelsesværktøjer – og samspillet mellem teknologi og data & intuition og intelligens
›› Leadership (R)evolution – og brugen af kunstig og intuitiv intelligens til optimering og nyskabelse

DETALJERNE

Uddannelsen er omfattende og gennem nye træningsmetoder og praksis bliver du Certificeret Leadership (R)evolution® Architect. Kurset er skræddersyet til dig og dine personlige behov, og vi tilpasser undervisningen og de problemstillinger vi arbejder med, så de matcher dine forventninger og ambitioner.

Forløbet inkluderer:

›› 12 måneders personligt og Leadership (R)evolution® Architect forløb
›› 4 moduler af dage med banebrydende indsigter i sammenspillet mellem teknologi og data & intuition og intelligens
›› Personligt tilpasset program med løbende målinger af din fremdrift
›› Månedlige personlige onlinemøder med status og fremdrift
›› Månedlig online træning med forløbets tovholdere
›› Adgang til et eksklusivt online forum
›› Certificering

Uddannelsen er åben for et begrænset antal deltagere hver år.

Rikke Topp
Karsten Dalsgaard

TOVHOLDERNE

RIKKE TOPP – LEDELSE / INTUITIV INTELLIGENS
Founder / House of Insights
Rikke Topp er tidligere CEO i en global virksomhed. Med sin indgående ledelseserfaring har hun rådgivet ledere, der har gennemført betydelige ændringer i deres tænkning og har skabt revolutionerende programmer, der giver individer og organisationer muligheden for at være og gøre mere af, hvad de blev skabt til. Rikke har også udviklet Leadership (R)evolution® metoden og er forfatter til bøgerne: ”Fra topdirektør til energetisk leder” (2013), ”(R)evolution af dit personlige lederskab” (2015), “Hvem er jeg?” og Loven om intuitiv intelligens (2020).

 

KARSTEN DALSGAARD – INFORMATION / KUNSTIG INTELLIGENS
CIO / Mining House
Karsten Dalsgaard har mere end 30 års erfaring inden for arbejdet med kunstig intelligens. Med udgangspunkt indenfor matematisk modellering er Karsten en af pionererne inden for kunstig intelligens og algoritmeudvikling. Med det intuitive brugerinterface Clementine (i dag IBM SPSS Modeler) var med til at gøre kunstig intelligens tilgængelige for alle. Gennem en årrække har Karsten været konsulent for forskellige danske organisationer, hvor han hjælper dem med at skabe værdi ud fra data ved at anvende kunstig intelligens på en nytænkende og praktisk måde.

DATO OG STED

Dato: Næste forløb starter i september 2021

Tid: Moduler, alle 8 dage kl. 09.00-16.00

Sted: København

NÆSTE SKRIDT

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe direkte til Rikke Topp på tlf. 2321 5679 eller sende en besked på info@houseofinsights.life. Optagelse på Leadership (R)evolution® Architect forløbet er baseret på en personlig samtale.

Kontakt os

Send en e-mail til os og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Sender

©2021 House of Insights

Log in with your credentials

Forgot your details?