House of Insights logo sort

LEADERSHIP (R)EVOLUTION® MANIFEST

Dette er et manifest for fremtidens personlige lederskab i et lærende fællesskab. Et fællesskab der ønsker at virkeliggøre det intuitivt intelligente lederskab og skabe en (r)evolution.

INTUITIVT INTELLIGENT LEDERSKAB

Det intuitivt intelligent lederskab er lederskabet for alle dine tanker, de valg du træffer og de handlinger, du fører ud i livet i overensstemmelse med Loven om Intuitiv Intelligens.

LOVEN OM INTUITIV INTELLIGENS

Entropien* vil altid formindskes,
når den intuitive intelligens højnes.

Loven om Intuitiv Intelligens – en visdomsvidenskabelige teori beskriver, hvordan du reducerer tilfældigheder og skaber et meningsfuldt liv, når du omsætter dine intuitive indsigter til intelligente handlinger.

BEVIDSTHEDSNØGLEN™

Det intuitivt intelligente lederskab virkeliggøres med Bevidsthedsnøglen™ – en visdomsvidenskabelig metode. Med nøglen udfolder du dit intuitivt intelligente lederskab, så du kan lede og skabe fra nye selvforståelses- og bevidsthedstrin.

Leadership (R)evolution® Manifest er udarbejdet af Rikke Topp i forbindelse med udgivelse af bogen Loven om Intuitiv Intelligens.

 

Kontakt os

Send en e-mail til os og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Sender

©2021 House of Insights

Log in with your credentials

Forgot your details?