LOVEN OM INTUITIV INTELLIGENS – FREMTIDENS LEDELSESVÆRKTØJ

Vi har aldrig før stået med så mange og så alvorlige udfordringer, både personlige, nationale og globale, som vi gør nu. Og vi har aldrig haft så mange muligheder for at løse udfordringerne, som vi har nu.

Med videnskaben og teknologien har vi udfordret egne og adskillige af naturlovenes grænser. Og det er vanskelig for os at holde styr på den enorme mængde af information og viden, udviklingen har ført med sig. Men heldigvis kan du reducere entropien (læse mere om entropi her) og genskabe orden i kaoset.

Kompleksiteten i informations- og vidensmængden øges, og det skaber en uigennemsigtighed, der stiller krav til vores beslutningskompetence og handlekraft. Udviklingen betyder, at en eller anden meget afgørende forandring uundgåeligt vil ske i den nærmeste fremtid.

En gammel og en ny virkelighedsopfattelse er på vej til at mødes. Den gamle opfattelse styrer i udpræget grad stadig mange menneskers tanker, følelser, beslutninger og handlinger. Og de gamle værdier og tankegange er stadig de dominerende. Men nyt sniger sig ind overalt. Nye korn bliver sået, de spirer stille og roligt frem, de gror, og de kommer med tiden til at bære frugt.

Som menneskehed står vi overfor et afgørende valg mellem to virkelighedsopfattelser og livssyn:

  1. Bevarelse af den nuværende materialistiske kontrollerede tankegang og handling, og et liv præget af en høj grad af tilfældigheder, adskilthed og kompleksitet
  2. En ny intuitiv tankegang og intelligente handlinger, og et liv med mening, helhed og en mindre grad af kompleksitet

Dit valg er med til at afgøre udfaldet af, hvordan og i hvilket tempo forandringer vil ske. Og hvis du vælger mulighed nr. 2, er Loven om intuitiv Intelligens vigtig for dig. Loven om Intuitiv Intelligens er en naturlov, der ligesom tyngdeloven konstant virker i dit liv.

Loven om intuitiv intelligens fortæller, at:

 

LOVEN OM INTUITIV INTELLIGENS

Entropien (graden af uorden eller tilfældigheder) vil altid formindskes,
når den intuitive intelligens højnes

 

Når du aktiverer din intuition og bruger din intuitive intelligens (læs mere om intuition og intuitiv intelligens her), skaber du adgang til netop den information, der er relevant for dig. Information som gør, at du bliver i stand til at træffe meningsfulde beslutninger og handle intelligent og ansvarligt i en verden i konstant forandring.

Så måske skal ikke så meget til, for at du kan opleve og handle ud fra en virkelighedsopfattelse og et livssyn, der skaber et liv med mening, helhed og en mindre grad af kompleksitet.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet LEADERSHIP (R)EVOLUTION® og få nyt om fremtidens lederskab.

 

Du kan også købe Rikke Topp’s nyeste bog LOVEN OM INTUITIV INTELLIGENS – intuitionen er din algoritme i fremtiden lederskab, der udkom den 10. oktober 2020.

 

 

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Kontakt os

Send en e-mail til os og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Sender

©2021 House of Insights

Log in with your credentials

Forgot your details?