House of Insights logo sort

LOVEN OM INTUITIV INTELLIGENS

Loven om Intuitiv Intelligens er en naturlov, der ligesom tyngdeloven konstant virker i dit liv.

En naturlov viser de betingelser, som gør det muligt at opnå eller undgå noget. Som menneske kan du ikke undgå virkningen af en naturlov. Det gælder både, når du skaber betingelser, der er i konflikt med naturloven, og når du gennem en forøget viden om loven bliver opmærksomme på, hvilke betingelser, du skaber, og derfor undgår de negative virkninger af den.

Loven om Intuitiv Intelligens er en visdomsvidenskabelig teori, der beskriver de betingelser, der sikrer, at dine intuitive indsigter bringes til intelligente handlinger, så du kan reducere graden af tilfældigheder og skabe et meningsfuldt liv.

 

LOVEN OM INTUITIV INTELLIGENS

Entropien* vil altid formindskes,
når den intuitive intelligens højnes.

 

Fordelen ved at være bevidst om Loven om Intuitiv Intelligens og hvordan den fungerer, er, at det giver dig mulighed for at arbejde sammen med den. Manglende kendskab til lovens natur kan medføre, at den modarbejdes, hvilket kan give udfordringer i livet. Det skyldes, at naturlove hverken kan gradbøjes eller ændres. De er, som de er, og de er aktive i vores liv, uanset om du er bevidst om dem eller ej.

INTUITIONEN SOM ALGORITME

Loven om Intuitiv Intelligens beskriver de betingelser, der sikrer, at dine intuitive indsigter bringes til intelligente handlinger, så du kan reducere graden af tilfældigheder i dit liv og skabe et meningsfuldt liv.

Når du bruger din intuition som en algoritme, får du adgang til intuitive indsigter på problemstillinger med anvisning af en løsning uafhængigt af problemstillingens karakter. Det er fundamentet for at du en ny selvforståelses- og bevidsthedstilstand kan træffebeslutninger, der skaber værdi, når du bringer dem ud i livet.

Loven om Intuitiv Intelligens er udarbejdet af Rikke Topp i forbindelse med udgivelse af bogen Loven om Intuitiv Intelligens.

VISDOMSVIDENSKAB

Visdomsvidenskaben er brobygningen mellem videnskab & spiritualitet, mellem viden & visdom og mellem intelligens & intuition.

Visdomsvidenskaben handler i modsætning til videnskaben ikke kun om at forstå, hvorfor verden er indrettet som den er, men også hvorfor du som menneske er indrettet, som du er, så du kan opnå en erkendelse af, hvordan alt er en samlet enhed.

Kontakt os

Send en e-mail til os og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Sender

©2021 House of Insights

Log in with your credentials

Forgot your details?