Titel:  Mirakler og bevidsthed
Forfatter: Otte Krog
Dato:   13. september 2018
Hjemmeside:  www.ottokrog.dk

______________________________


Mirakler og bevidsthed

Ideen om at det fysiske univers er halvdelen af eksistens, mens bevidsthed er den anden halvdel, har altid ligget dybt forankret i mine tanker. Tilsammen udgør fysik og bevidsthed det vi oplever som virkeligheden.

Ordet mirakel stammer fra det latinske ord miraculum som betyder det, der er genstand for undren. Det kommer fra udsagnsordet mirari der betyder at undre sig.

Den gængse betydning er en underfuld begivenhed eller overnaturlige kræfters eller guddommelige magters handling i naturen og med mennesker, ofte i modstrid med naturlovene.

Har mirakler med bevidsthed at gøre?

Min mening er et klart ja, hvilket jeg vil prøve at belyse I denne artikel.

Ordet bevidsthed stammer fra det tyske bewusstheit, som betyder at være vidende.

Selve bevidstheden er der ingen klar forståelse af i videnskabelige kredse. Professor i filosofi David Chalmers forklarer det som “the hard problem of consciousness” og skrev i 1995: “Det er alment anerkendt at erfaring opstår fra et fysisk grundlag, men vi har ikke nogen god forklaring på, hvorfor og hvordan den opstår. Hvorfor skulle fysiske processer overhovedet give anledning til et rigt indre liv?”

I videnskabelige kredse er “the hard problem” blevet en søgen efter bindeleddet mellem fysik og bevidsthed. Ingen har endnu fundet det.

Jeg har et bud på det, som så mange andre. Det svære er ikke at opstille en teori, men at få den på matematiske formler, der passer overens med de videnskabelige fakta, som er beviste og anerkendte.

Ud fra et videnskabeligt synspunkt er stort set alt elektromagnetisme og stråling. Det meste af den energi der hele tiden udveksles i det fysiske univers bliver overført af fotoner fra en elektrons bane til en andens. En evig udveksling af energi imellem atomer og molekyler.

Lys er i bund og grund et lille spekter af elektromagnetisme, så når spirituelle siger “alt er lys”, giver jeg dem ret, med den modifikation, at alle frekvenser og bølgelængder i det elektromagnetiske spektrum skal være med. Så mit udgangspunkt er:

“ALT ER ELEKTROMAGNETISME. LYS INKLUDERET.”

 

Videnskabelig fakta

1. Elektromagnetisme blev defineret af James Clark Maxwell i 1873, og går under betegnelsen Maxwells ligninger. De er den dag i dag de grundlæggende ligninger som forklarer hvad elektromagnetisme er.

Ligningerne forklarer hvordan elektriske bølger interagerer med magnetiske bølger vinkelret på hinanden. Illustreret i denne animation:

 

 

Lys og elektromagnetisme opfører sig på denne måde. Evige vibrationer i tid og rum. Når disse bølger (fotoner) ramler ind i et atom, overføres energi i det fysiske univers. Stort set al den energi der bliver flyttet rundt med i det fysiske univers, bliver overført med elektromagnetisme. Den energi der overføres ved hjælp af tyngdekraften er en undtagelse. Faktisk er det et mysterium for mange fysikere at der endnu ikke er nogen der kan finde en sammenhæng mellem tyngdekraften og elektromagnetismen.

2. Måner, planeter, stjerner og galakser har en enorm inerti. De bevæger sig ikke ud af den fastlagte kurs som de fysiske love dikterer. Ud fra denne inerti kan man forudsige fremtiden ganske nøje, når det drejer sig om det store univers.

3. Som med måner planeter, stjerner og galakser, kan man forudsige elektromagnetisme. I Maxwells ligninger findes der noget der hedder ”advanced waves”. Der er to løsninger på Maxwells ligninger, hvoraf den ene løsning har forundret fysikere siden Maxwells tid. Denne løsning tillader at man kan se fremtiden. Informationer kan ses at rejse fra fremtid til nutid.

4. I 50’erne viste Richard Feinmann at ”advanced waves solutions” faktisk var et hint om en ny form for stof, nemlig anti-stof. Det der ser ud som stof der rejser baglæns i tid, er faktisk antistof der opfører sig helt normalt. Stof der går baglæns i tid er det samme som anti-stof der går forlæns i tid.  Dengang troede man at man måske derved kunne se fremtiden, men Richard Feinmann fik en nobelpris for at vise at det ikke forholdt sig således. En del forskere tror stadig på at man faktisk kan se fremtiden igennem disse ”advanced waves”. Det er et fåtal, men jeg er en af dem.

5. I ”Big Bang” teorien, er der et mysterium som aldrig er blevet opklaret. Ifølge teorien var der lige så meget anti-stof i Big Bang, som der var stof. På en uforklarlig måde fik stoffet overtaget, så man i dag kun kan måle anti-stof i meget små mængder.

6. Antistof er defineret som stof med modsatte ladninger. Et brintatom har en positiv proton og en negativ elektron. Et anti-brintatom har negativ proton og positiv elektron.

7. Der findes mange multivers-teorier. De universer der eksisterer udenfor det fysiske univers kaldes paralleluniverser, andre universer, many-worlds eller parallelle dimensioner. Kært barn har mange navne.

8. Dr. Stuart Hameroff og Sir Roger Penrose har fomuleret en teori om, at bevidsthed opstår inde i neuroner snarere end fra forbindelser mellem neuroner, hvilket er den gængse opfattelse. Deres beskrivelse af bevidsthed ligger på et kvante-mekanisk grundlag.

 

Teorien om de mange dimensioner

Det efterfølgende er en teori om bevidsthed som på nuværende tidspunkt er ganske spekulativ.

De ovenstående fakta gjorde at jeg for ti år siden fik den skøre ide at antistof måske udtrykte det jeg søgte efter. Jeg manglede jo 50 % af universet til at forklare bevidsthed og det åndelige univers, så her passede pengene i hvert fald. Problemet er bare at når stof møder anti-stof så opløses de til ren energi.

Hvis der ikke er ret meget anti-stof i forhold til stof i universet, hvor kunne man så placere 50 % af virkeligheden?

Jeg kom til den konklusion at anti-stoffet findes i parallelle dimensioner. Hver evig eneste levende celle i universet er sin egen dimension. Der er ca. 70 trillioner levende celler i en menneskekrop, så prøv at regne på hvor mange levende celler der findes på planeten jorden, og hvis der er liv derude, bliver det til mange mange flere. Disse tæt på uendelig mange dimensioner har deres egen bevidsthed, som en hukommelse af hvad der er sket med dens reinkarnerede livscyklusser. Ud over at erfare og huske har dimensionen evnen til at skabe vibrationer og bølger, hvilket er elektromagnetisme i sin essens. Når cellen dør bliver hukommelsen overført til den celle den overtager i næste livscyklus. Disse informationer bliver overført fra celle til celle på det kvantemekaniske niveau.

Hele min teori drejer sig om at bevidsthed og spiritualitet er en modpol til det fysiske univers.

Derfor har jeg indført et nyt begreb. MODSAT ENERGI. Jeg kalder det ikke for negativ energi, fordi det ville forvirre mange, da man allerede benytter negativ energi som begreb i fysikkens verden.

Jeg kan i princippet ikke lide at bruge benævnelsen antistof, da jeg hverken tror på antistof eller stof. Jeg tror jo på at alt er vibrationer. Så når jeg efterfølgende bruger begrebet modsat energi, mener jeg de 50 % der udgør bevidsthed og spiritualitet. Der er 50 % energi i det fysiske univers, og der er 50 % modsat energi i de tæt på uendeligt mange dimensioner, som levende organismer og det fysiske univers består af. Sammenlagt vil det sige at der er 0 % energi i universet. De to energier udligner hinanden.

 

Alt er i balance

ALT er stående vibrationer i NUET. ALT ER LYS (ELEKTROMAGNETISME).

Man kan, som så meget andet, dele bevidstheden op i fortid, nutid og fremtid. Fortiden består fortrinsvis af ubevidsthed, men også af analytisk erfaring, som man trækker på i nutiden. Fremtiden består fortrinsvis af mål, visioner, intuition og alt det der hører ind under analytisk tænkning.

Fremtiden skabes af nutidens muligheder.

Hvor ligger bevidstheden så?

Den ligger i fortiden og fremtiden, og skaber nutiden, som er en kombination af alle levende organismers erfaringer og skabelser. Fortid og fremtid mødes i nuet, det vi oplever som virkeligheden. Nutiden er i realiteten den eneste tid der eksisterer. Fortiden er sket og fremtiden er ikke ankommet endnu. Vi lever kun en gang og det er NU.

Alle levende organismers bevidsthed ligger i fortid og fremtid i deres individuelle parallelle dimensioner, og dimensionerne mødes i NUET, og det vi kender som det fysiske univers opstår som virkelighed for det enkelte individ.

Størstedelen af ”antistof” (modsat energi) eksisterer i fortid og fremtid i separate dimensioner. Den mikroskopiske del af antistof vi kan observere, er den lille del der overlapper alle dimensionerne i nuet.

 

Mirakler og bevidsthed

Hvad har alt dette med mirakler at gøre?

ALT.

Meget af det vi betegner som ESP (Ekstra sensoriske perceptioner), kan betegnes som mirakler.

Jeg vil her liste nogle ESP fænomener, som kan forklares ud fra denne teori.

Den enkelte dimension skaber kontinuerligt elektromagnetisme, som mødes i virkeligheden, sammen med andre dimensioner. Den enkelte dimension kan både skabe og observere elektromagnetisme. Derved kan den observere de bølger som naboen udsender, og kan på den måde kommunikere fra dimension til dimension igennem nuet.

Telekinese
Hvis den enkelte dimension bliver så psykisk stærk, at den kan overvinde det fysiske univers i stor grad, kan den påvirke nuet, så det fysiske univers’ love modvirkes. Den modsatte energi bliver så kraftig at den kan modvirke den energi der findes i det fysiske.

Ud af kroppen oplevelser
Den enkelte dimension er fortrinsvis lokaliseret i organismen den kontrollerer. I visse tilfælde kan den bevæge sig ud af dette opholdssted, og begynde at observere og operere udenfor dets normale opholdssted.

Clairvoyance
Da den enkelte dimension skaber nutiden fra fortid og fremtid, kan de vibrationer den udsender opfattes af andre dimensioner i nuet hvor alt jo mødes. Den enkelte dimension har så muligheden for at opfange signaler fra andre dimensioner om deres fremtid, så fremtiden på den måde kan forudsiges. Forudsigelserne er dog meget usikre da der er en del dimensioner at tage hensyn til. Husk på at der er tæt på uendelig mange.

Alle disse ESP fænomener kan anses som mirakler.

Når et menneske bliver rask på trods af alle ods, så anses dette også for et mirakel. Det der sker her, er at den enkelte dimension overtager kontrollen over de dimensioner der skaber sygdommen. Hvis det f.eks. er lungekræft, så er der milliarder af celler der ønsker at formere sig. Hvis overdimensionen (DIG) beslutter sig for at samle en hær af underdimensioner til at bekrige kræftcellerne, kan krigen resultere i at overdimensionen vinder. Den modsatte energi overvinder energien i det fysiske.

Mange anser et tegn fra Gud, som værende et mirakel. Når Gud eller Djævel viser sig for dig, er det sandsynligvis en stærk overdimension, der manifesterer sig i det fysiske univers uden en fysisk krop. Det vi ofte betegner som et spøgelse. Da vi filosofisk set alle er Guder, så kan vi alle i en periode uden krop vise os for andre Guder, selvom de har en krop. Vibrationerne (elektromagnetismen) er det der styrer dimensionen, og disse vibrationer kan opfattes af andre dimensioner.

I mit univers er alle disse fænomener sådan set ikke mirakler, men bare en del af virkeligheden som jeg ser den, men tro mig når jeg siger at jeg ikke har megen succes med at forklare denne teori til naturvidenskabsfolk.

Ikke desto mindre kæmper jeg videre, for jeg er overbevist om at noget af det jeg her har beskrevet er sandt.

Jeg håber at du er kommet til vejs ende og er blevet lidt klogere på hvad det er jeg mener der står bag det hele.

________________________________________

 

Om Otto Krog
Otto Krog er en paradigmeskifter og sammensmelter filosofi, bevidsthed og fysik i sin egen og inspirerende fælles teori, teorien om alting. Han kalder den for Crestroyer Teorien, fra ordene create og destroy. Han tror på, at vi lever i parallelle universer, og at disse universer er spejlbilleder af det fysiske univers, og at hukommelse og bevidsthed ligger i antistof.

Download artikel her.

0 Comments

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Kontakt os

Send en e-mail til os og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Sender

©2019 House of Insights

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account