OM HOUSE OF INSIGHTS

House of Insights er et lærende fællesskab
dedikeret til innovation gennem personlig vækst.

DRØMMEN
Vores drøm er:

» At inspirere og støtte mennesker i deres personlige vækst

Vi ønsker at inspirere og støtte ledere i at være kreative, tænke systematisk og skabe en fremtid, hvor de udnytter det menneskelige potentiale.

 

MÅLET
Vores mål er:

» At udvikle fremtidens lederskab

Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at lede på, og ved samskabelse at udvikle programmer og strukturer til lederskab for at realisere det menneskelige potentiale.

 

Vi har et mål om at udvide vores aktiviteter i Danmark og over en periode på 5-10 år er målet, at vores aktiviteter også omfatter Norge, Sverige, Holland, Tyskland, England og USA.

 

LEDELSESHUS
Vi har skabt et integrativt ledelseshus, hvor du som leder kan udvikle dit intuitive lederskab og interagere med andre på nye måder gennem brobygning mellem videnskab og visdom – mellem krop, sind og bevidsthed.

Vores integrative tilgang til personlig vækst er en understregning af, at vi betragter mennesket som en fysisk, psykisk og bevidst helhed i samspil med omgivelserne.

Vores programmer sigter på at støtte det enkelte menneske i at finde indre ro, tillid og følelsen af sammenhæng og mening i en kompleks verden fuld af uro, konflikter, stress og modsætninger. Vi skræddersyr dit personlige udviklingsforløb, hvor du arbejder med din intuition og dine sanser, og du får enkle og effektive redskaber til at støtte dig i din personlige vækst, som er nøglen til innovation.

 

LEDELSESPROGRAMMER
Vi tilbyder fire forskellige programmer med aktiviteter, der støtter dig som leder i din personlige vækst og i udvikling af dit intuitive lederskab.

LEARN AND LEAD
I programmet Learn and Lead lærer du din intuition at kende, så du kan bruge den som en værdifuld medspiller i dit lederskab, og tænke kreativt sammen med dit logiske ræsonnement.

BODY AND MIND
I programmet Body and Mind genfinder du din fysiske og mentale balance gennem arbejdet med din krop og dit sind for at skabe nye vaner og et stærkt fundament, hvorfra du kan lede dig selv og andre.

FRONTRUNNER
I programmet Frontrunner skræddersyr vi dit udviklingsforløb, så du som executive kan gøre dig klar til fremtiden ved bevidst at bruge din intuition som fundamentet for innovation og samskabelse.

CONNECT AND INTERACT
I programmet Connect and Interact bygger vi bro mellem videnskab og visdom, mellem krop, sind og bevidsthed, og du forbinder dig og interagerer med andre intuitive og innovative mennesker.

 

OMDREJNINGSPUNKT
Vores omdrejningspunkt er det intuitive lederskab. Lederskab handler for os om helheden. I modsætning til management (ledelse), der handler om enkeltdelene. Og helheden er mere end summen af enkeltdelene

Management er kortsigtet og handler om hvem, hvad, hvordan – og effektivitet og frem for alt mål og vækst på bundlinjen. Lederskab er derimod en langsigtet proces med en vision og et mål. Det er evnen til at lytte til sig selv og til helheden. Det er evnen til at skabe vedvarende forandring gennem personlig vækst. Og det er evnen til at rumme sig selv og andre, og samtidig være omstillingsparat, fleksibel, beslutningskompetent og handlekraftig.

Vi lever i en verden, hvor forandringer sker i et stadigt hastigere tempo. De konstante forandringer stiller store krav til mennesket, der i dag skal kunne overskue og forstå komplekse sammenhænge, vurdere, beslutte og handle hurtigt. Det stiller krav til den personlige kapacitet og en bevidst udfoldelse af alle de menneskelige ressourcer.

Intuitionen er derfor et uundværligt supplement til rationalet og logikken, fordi den evner direkte og uden tvivl at opfatte helheder og sammenhænge. Det muliggør, at man kan nå et resultat hurtigt og uden at foretage en masse mellemregninger. Intuitionen åbner på den måde for nye perspektiver og indfaldsvinkler, og styrker beslutningskompetencen og handlekraften.

Når vores intuition har en mindre plads i vores liv, tager rationalet over. Det skaber bekymring og frygt, hvilket igen skaber et behov for at kontrollere for at kunne håndtere frygten. For at skabe tillid til, at vi kan træffe beslutninger og handle, skal intuitionen have plads på lige fod med rationalet, således at vi kan gøre de rigtige ting og gøre dem rigtigt.

Bevidst brug af intuitionen er fundamentet for personlig vækst – nøglen til innovation. I House of Insights kalder vi det LEADERSHIP (R)EVOLUTION.

Kontakt os

Send en e-mail til os og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Sender

©2019 House of Insights

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account