Leadership (R)evolution®

LEDERUDDANNELSE

PERSONLIGT LEDERSKAB

Udfold dit intuitivt intelligente potentiale

På lederuddannelsen tager vi udgangspunkt i Bevidsthedsnøglen™ – en visdomsvidenskabelig metode, der udvikler din intuition og styrker dig og dit personlige lederskab, så du kan udfolde dit intuitivt intelligente potentiale, både privat og arbejdsmæssigt.

Vi arbejder med dit personlige lederskab i krydsfeltet mellem intuitionen og intelligensen, fordi vi bygger bro mellem videnskab & spiritualitet, mellem viden & visdom.

Er du klar til at realisere intuitionens og intelligensens potentiale, så du med indre frihed kan lede og skabe fra nye selvforståelses- og bevidsthedstrin? 

BEVIDSTHEDSNØGLEN

Bevidsthedsnøglen™ er en visdomsvidenskabelig metode, der udvikler dig og styrker dit intuitivt intelligente lederskab. Den består af 7 bevidsthedstrin, 10 livstilstande og 5 ledelsesprincipper i en kontinuerlig involutions- og evolutionsproces.

Med Bevidsthedsnøglen™ får du hjælp til at aktivere dine vigtigste kompetencer og eliminere og fjerne fastlåsthed og de barrierer, der hindrer dig i at udfolde dit intuitivt intelligente potentiale og leve et meningsfuldt liv, både privat og arbejdsmæssigt.

Bevidsthedsnøglen™ hjælper dig med at skabe og leve fra nye selvforståelses- og bevidsthedstrin, der bygger på din livserfaring, viden og visdom.

DELTAGERNE

Lederuddannelsen er for dig, hvis du ønsker at arbejde bevidst med dig selv, så du kan udfolde dit intuitivt intelligente potentiale og styrke dit personlige lederskab. Du skal være nysgerrig på intuitionen og din intuitive intelligens og have lyst til at lære dig selv dybere at kende, så du med indre frihed og et kreativt tankesind kan:

›› fjerne fastlåsthed og barrierer i dit tankesind og være dig selv med nye vaner
›› bruge intuitionen naturligt og løse hverdagens udfordringer på en ny måde
›› føre dine beslutninger ud i livet og skabe større værdi for dig selv og andre
›› skabe forståelse for hændelser i dit liv og tilegne dig viden på en ny måde
›› leve dit liv med dit fulde potentiale og skabe større mening i dit liv

KRYDSFELTET

I House of Insights er fundamentet den undersøgende form for dialog og udvikling i et fællesskab, der ikke er indskrænket af forudindtagede holdninger eller overbevisninger.

Vi arbejder med det personlige lederskab i krydsfeltet mellem intuitionen og intelligensen, fordi vi bygger bro mellem videnskab & spiritualitet og mellem viden & visdom.

Vores visdomsvidenskabelige tilgang og vores metoder til udviklingen af din intuition og din evne til at føre dine intuitive indsigter ud i livet, gør det muligt for dig at lede og skabe fra nye selvforståelses- og bevidsthedstrin, både privat og arbejdsmæssigt.

Det gør det muligt for dig at styrke dig selv og dit intuitivt intelligente lederskab.

Vi kalder det Leadership (R)evolution®.

UDDANNELSESFORLØBET

Uddannelsesforløbet er opdelt i 8 moduler:

MODUL 1 / Intuitivt intelligent lederskab, intuition og intuitiv intelligens

MODUL 2 / Bevidsthedsnøglen™ og livskraften

MODUL 3 / Fokuseret opmærksomhed – vejen til fokus og ro

MODUL 4 / Aktiv intuition – vejen til mening og lykke

MODUL 5 / Intuitiv bevidsthed – vejen til mod og tilfredshed

MODUL 6 / Aktiv intuitiv intelligens – vejen til tillid og visdom

MODUL 7 / Intuitiv ansvarlighed – vejen til læring og kærlighed

MODUL 8 / Personlig livskraft og Loven om Intuitiv Intelligens

Mellem modulerne vil der være individuelle sessioner tilpasset dine udfordringer og behov.

MODUL 1 / INTUITIVT INTELLIGENT LEDERSKAB, INTUITION OG INTUITIV INTELLIGENS

Vi begynder det 1. modul med det grundlæggende – intuitionen og den intuitive intelligens.

Vi sætter ord på det intuitivt intelligente lederskab og arbejder med:

›› intuitionen og hvordan du bruger den naturligt og som grundlaget for dine beslutninger
›› den intuitive intelligens og hvordan du bruger den som grundlaget for dine handlinger
›› hvordan du gennem et styrket intuitivt intelligent lederskab kan udleve dit potentiale og dine muligheder

Gennem praktiske øvelser får du et indblik i, hvordan du kommer til at bruge din intuition og din intuitive intelligens på uddannelsen.

Bevidsthedsprincipper-intuitivt-intelligent-lederskab

MODUL 2 – BEVIDSTHEDSNØGLEN™ OG LIVSKRAFTEN

I det 2. modul er omdrejningspunktet Bevidsthedsnøglen™ og livskraften.

Vi gennemgår Bevidsthedsnøglens 7 bevidsthedstrin, 10 livstilstande og 5 ledelsesprincipper og arbejder med hvordan:

›› du aktiverer din intuition og din intuitive intelligens, og højner din bevidsthed på de enkelte bevidsthedstrin
›› du re-programmerer dit tankesind og ændrer dine vaner i livstilstandene
›› du styrker dit intuitivt intelligente lederskab med ledelsesprincipperne

Gennem praktiske øvelser aktiverer du livskraften og får styrken til at udvikle dig og dit personlige lederskab.

Fysiske og subtile tegn viser dig, at du befinder dig på et nyt selvforståelses- og bevidsthedstrin.

Bevidsthedsprincip-livskraft

MODUL 3 / FOKUSERET OPMÆRKSOMHED – VEJEN TIL FOKUS

I det 3. modul er omdrejningspunktet dit tankesind; dine tanker, følelser og forestillinger.

Vi sætter ord på Bevidsthedsnøglens bevidsthedstrin Fokuseret opmærksomhed og arbejder med hvordan:

›› dine tanker og følelser influerer på dig
›› du bruger din forestillingsevne
›› dit fokus baner vejen til din indre kommunikation

Gennem praktiske øvelser lærer du at styrke dit fokus, lytte til dig selv og skabe en større indre ro.

Fysiske og subtile tegn viser dig, at du befinder dig i på et nyt selvforståelses- og bevidsthedstrin.

Slide6

MODUL 4 / AKTIV INTUITION – VEJEN TIL MENING OG LYKKE

I det 4. modul er omdrejningspunktet din intuition og dine sanser.

Vi sætter ord på Bevidsthedsnøglens bevidsthedstrin Aktiv intuition og arbejder med hvordan:

›› dine sanser åbner op for dine intuitive indsigter
›› du bruger din intuition på en meningsgivende måde
›› din intuition baner vejen til din livsvision

Gennem praktiske øvelser erfarer du, hvad der er meningsgivende og skaber en større indre lykke.

Fysiske og subtile tegn viser dig, at du befinder dig på et nyt selvforståelses- og bevidsthedstrin.

Bevidsthedsprincip-aktiv-intuition

MODUL 5 / INTUITIV BEVIDSTHED – VEJEN TIL MOD OG TILFREDSHED

I det 5. modul er omdrejningspunktet din bevidsthed og din vilje.

Vi sætter ord på Bevidsthedsnøglens bevidsthedstrin Intuitiv Bevidsthed og arbejder med hvordan:

›› din vilje gør dig bevidst om dine vaner
›› du finder modet til at træffe værdiskabende beslutninger
›› din bevidsthed baner vejen til forandring

Gennem praktiske øvelser lærer du at fjerne forhindringer, ændrer dine mønstre og skaber en større indre tilfredshed.

Fysiske og subtile tegn viser dig, at du befinder dig på et nyt selvforståelses- og bevidsthedstrin.

Bevidsthedsprincip-intuitiv-bevidsthed

MODUL 6 / AKTIV INTUITIV INTELLIGENS – VEJEN TIL TILLID OG VISDOM

I det 6. modul er omdrejningspunktet din intuitive intelligens og din energi.

Vi sætter ord på Bevidsthedsnøglens bevidsthedstrin Aktiv intuitiv Intelligens og arbejder med hvordan:

›› din energi åbner op for din kreativitet
›› du gennem en helhedsforståelse handler tillidsfuldt
›› din intuitive intelligens baner vejen til innovation

Gennem praktiske øvelser finder du drivkraften til handling og skaber en større indre visdom.

Fysiske og subtile tegn viser dig, at du befinder dig på et nyt selvforståelses- og bevidsthedstrin.

Bevidsthedsprincip-aktiv-intuitiv-intelligens

MODUL 7 / INTUITIV ANSVARLIGHED – VEJEN TIL LÆRING OG KÆRLIGHED

I det 7. modul er omdrejningspunktet din intelligens og din ansvarlighed.

Vi sætter ord på Bevidsthedsnøglens bevidsthedstrin Intuitiv ansvarlighed og arbejder med hvordan:

›› din ansvarlighed får dig til at holde fast
›› du finder modet til at frigøre dig
›› din intelligens baner vejen til forankring

Gennem praktiske øvelser lærer du, hvilken værdiskabelse dine handlinger fører med sig og skaber en større indre kærlighed.

Fysiske og subtile tegn viser dig, at du befinder dig på et nyt selvforståelses- og bevidsthedstrin.

Bevidsthedsprincip-intuitiv-ansvarlighed

MODUL 8 / PERSONLIG LIVSKRAFT OG LOVEN OM INTUITIV INTELLIGENS

I det 8. modul er omdrejningspunktet din personlige livskraft og Loven om Intuitiv Intelligens.

Vi sætter ord på Bevidsthedsnøglens bevidsthedstrin Personlig livskraft og arbejder med hvordan:

›› din livskraft støtter dig i din fortsatte udvikling
›› du lever i overensstemmelse med Loven om Intuitiv Intelligens
›› du fortsætter med at bringe intuitive indsigter til intelligente handlinger

Gennem praktiske øvelser aktiverer og styrker du din personlige livskraft.

Fysiske og subtile tegn viser dig, at du befinder dig på et nyt selvforståelses- og bevidsthedstrin.

Bevidsthedsprincip-personlig-livskraft

LEDERUDDANNELSE

Lederuddannelsen giver dig:

›› fokus så du kan styrke dit tankesind og tage ejerskab for din udvikling
›› en dybere forståelse for meningen med dit liv og dine beslutninger
›› indre frihed og modet til at du kan være dig selv og føre dine beslutninger ud i livet
›› tilliden til din kreativitet og din evne til nytænkning
›› læring så du kan være og give det bedste, du er og har som menneske og som leder

DETALJERNE

Uddannelsen skræddersys til dig og dine personlige behov. De problemstillinger vi arbejder med matcher derfor dine forventninger og ambitioner.

Forløbet inkluderer:

›› 12 måneders personlig og målrettet lederuddannelse
›› 8 moduler hver af 1 dags varighed med udvikling af dig og dit intuitivt intelligente lederskab
›› 4 personlige sessions hver af 1,5 timers varighed med Rikke Topp
›› Indgående kendskab til Bevidsthedsnøglen™ – en visdomsvidenskabelig metode til at styrke det personlige lederskab
›› 1 times eksamen og Leadership (R)evolution® certificering
›› Adgang til Leadership (R)evolution® netværksgruppe

Uddannelsen er åben for et begrænset antal deltagere hvert år.

FACILITATOR

RIKKE TOPP
Founder / House of Insights

Jeg er tidligere topdirektør i en multinational virksomhed. I dag kombinerer jeg min akademiske og forretningsmæssige erfaring med mine unikke intuitive evner, når jeg rådgiver individer og organisationer, og holder foredrag om fremtidens intuitivt intelligente lederskab.

Jeg er kendt for mine stærke intuitive evner integreret i et helhedsorienteret ledelsesperspektiv.

Jeg har også udviklet Leadership (R)evolution® konceptet og Bevidsthedsnøglen™, og er forfatter til bøgerne: Fra topdirektør til energetisk leder (2013), (R)evolution af dit personlige lederskab (2015), Hvem er jeg? (2017) og Loven om Intuitiv Intelligens (2020).

DET PRAKTISKE

Dage: 8 undervisningsdage og 4 personlige session

Tid: Alle undervisningsdage kl. 09.00-16.30, tid for personlige sessions aftales individuelt

Datoer: Den 13. september 2021 / 11. oktober 2021 / 15. november 2021 / 13. december 2021 / 17. januar 2022 / 28. februar 2022 / 4. april 2022 / 16. maj 2022 / eksamen den 13.-14. juni 2021

Sted: Sostrup Slot & Kloster, Maria Hjerte Engen 2, 8500 Grenå

Pris: 47.500,- ekskl. moms for undervisning, undervisningsmateriale, certificering og forplejning

Overnatning: Aftales direkte med Sostrup Slot & Kloster på e-mail: info@sostrup.org eller på tlf. 8844 1200.

NÆSTE SKRIDT / TILMELDING

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Rikke Topp på tlf. 2321 5679 eller sende en e-mail på rikke.topp@houseofinsights.life.

Optagelse på House of Insights lederuddannelse er baseret på en personlig samtale.

Kontakt os

Send en e-mail til os og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Sender

©2021 House of Insights

Log in with your credentials

Forgot your details?